Služby

 • výroba, predaj a doprava betónu
 • predaj a doprava riečnych aj dolomitických štrkopieskov rôznych frakcií
 • zemné a výkopové práce
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • podlahárstvo
 • zámočníctvo
 • opravy motorových vozidiel 
 • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení 
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce 
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti 
 • prenájom výrobných a prevádzkových budov a stavieb 
 • prenájom dopravných, mechanizačných prostriedkov a stavebných strojov 
 • výroba stavebných tovarov z betónu
 • vedenie účtovníctva 
 • vypracovanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 
 • výkon činnosti stavbyvedúceho 
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava 
 • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení

Betóny sú certifikované a vyrobené zo surovín od firmy CRH (Slovensko) a.s.